หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จ.ลพบุรี

  พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จ.ลพบุรี

  ประวัติ
  พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล (หลวงพ่อพระงาม) เป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติการสร้างที่ยาวนาน คือสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือเมื่อครั้งที่ท่านได้ธุดงมายังบริเวณที่แห่งนี้และเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่องค์สีขาวนี้ร่วมกับพระภิกษุที่เดินทางมาด้วยกัน เพื่อประดิษฐานบนไหล่พระงามแห่งเมืองลพบุรี หลวงพ่อพระงาม เป็นพุทธรูปก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กศิลปะรัตนโกสินทร์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 22 เมตร สูงจากหน้าตักถึงพระเกศ 34 เมตร หรือ พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่รู้จักเป็นที่กราบไหว้สักการะของพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงทั่วไป พ.ศ. 2469 จึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" มาจนทุกวันนี้

  ความสำคัญ
  พระงามหรือหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล เป็นพระพุทธรูปที่พบในประเทศไทยตามลักษณะงดงามศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท) สร้างเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๕ ณ บริเวณใกล้ถ้ำเขาบ่องาม เพื่อเป็นที่บรรจุพระพุทธรูปเก่าชำรุดในบริเวณนั้น แล้วขนานนามใหม่เมื่อ พุทธศักราช๒๔๖๙ ว่าพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างในวาระกึ่ง ๕,๐๐๐ แห่งพุทธกาลไรพระศกบนพระเศียรทำด้วยไหกระเทียมจำนวนมาก ต่อมาเกิดพายุฝนทำให้ไรพระศกหรือไหกระเทียมนี้หลุดลงมา ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้บูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและทาสีองค์พระพุทธรูปใหม่พร้อมทั้งติดสายล่อฟ้าวัดจันทรนิมิตร สร้างเสร็จเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จมาทรงร่วมงานฉลองมีงานผูกพัทธสีมาในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับพระราชทานนามวัดว่า "วัดสิริจันทรนิมิตร" พร้อมทรงโปรดเกล้าฯ ยกวัดสิริจันทรนิมิตร ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร โดยมีชื่อเต็มว่า วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท)และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะเป็นเทศกาลไหว้พระงาม ที่ประชาชนชาวลพบุรีถือปฏิบัติติดต่อกันมา


  • Update : 25/1/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved