หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวก

  วัดบางแวก ตามประวัติสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ พ.ศ. 2285 เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในละแวกคลองบางแวก ซึ่งในคราวที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า “ เสด็จเตี่ย ” ได้เสด็จทางชลมารคผ่านมาทางคลองวัดบางแวกพอมาถึงหน้าวัดวัดบางแวก เรือพระที่นั่งของพระองค์ก็เกิดอุปสรรคไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ พระองค์ท่านจึงเสด็จขึ้นมาชมบริเวณรอบๆวัดบางแวก

  และพระองค์ท่านได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปในพระวิหารวัดบางแวก พระองค์ทรงเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ดำไม่สุกใสเหมือนองค์อื่น ๆ ต่อมาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงได้รับสั่งให้ช่างหลวงทำพิธีเททองทับก็ไม่สุกดังตั้งพระทัย จึงรับสั่งให้เททองทับอีก 2 ครั้ง ก็ยังไม่สุกใสอีก เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “ พระพุทธรูปหลวงพ่อเสือ ”

  วัดบางแวกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 วัดบางแวกนั้นมีมรดกอันทรงคุณค่าอยู่หลายสิ่ง ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดบางแวกหลายๆรุ่นได้อนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหลายอย่างคือ พระพุทธรูปศักสิทธิ์นาม หลวงพ่อเสือ และศาลาการเปรียญซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีซึ่งในปัจจุบันกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติแล้ว วัดบางแวกแต่เดิมชื่อว่า วัดบางแหวก เหตุที่ชื่อนี้เพราะว่าสมัยก่อนนิยมการสัญจรทางน้ำการจะเข้าคลองบางแวกได้ก็ต้องแหวกผักตบชวากันเพราะมีมากจนปิดทางสัญจรไปมา  สำหรับการศึกษาทางวัดบางแวกได้เปิดทำการสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2485 มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบริเวณของวัดบางแวกได้อนุญาตให้กรมอาชีวะศึกษาได้สร้างโรงเรียนพณิชยการธนบุรี เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาแก่บุตรหลานชาวบางแวกและชุมชนใก้ลเคียง เมื่อ พ.ศ. 2500  ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีแล้ว

  ศาลาการเปรียญของวัดบางแวก เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยกว้าง 10.77 เมตร ยาว 17.75 เมตร หลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันเป็นลายแกะสลักทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูเข้าออก 4 บาน ฝามีบานหน้าต่าง 32 บาน พื้นและตัวเรือนเป็นไม้สักทองทั้งหลัง  ด้านบนเพดานมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติ เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในมีบุษบกสูง 12 เมตร ซึ่งกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไปแล้ว ศาลาการเปรียญของวัดบางแวกนั้น ผ่านการเวลาใช้งานมาอย่างยาวนานถึง 200 กว่าปี เป็นมรดกของชาติที่พวกเราควรจะอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานชาวไทยในรุ่นต่อไป

  ขณะนี้ทางวัดบางแวกได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวก โดยท่านพระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ตั้งใจพัฒนากุล) เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวก  ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ท่านเล็งเห็นว่าศาลาการเปรียญของวัดบางแวกนั้นผ่านการเวลาใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปีแล้ว ถึงเวลาแล้วที่วัดบางแวกและชาวบางแวกควรจะบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวกหลังนี้

  เพื่อให้ศาลาการเปรียญวัดบางแวกอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานชาวบางแวกและชาวไทยในรุ่นต่อๆไป โดยการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของวัดบางแวกในครั้งนี้ ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ท่านจะทำการยกและย้ายศาลาการเปรียญของวัดบางแวกให้อยู่ในที่อันสมควรและเหมาะสมกับยุคสมัย ท่านพระครูธีรธรรมานันท์จะสร้างอาคารปูนขึ้นมาเพื่อรองรับศาลาการเปรียญวัดบางแวกหลังเดิม

  โดยอนุรักษ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวกให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดวัดบางแวกโดยท่านพระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ตั้งใจพัฒนากุล) เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวก จึงขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่อยากร่วมอนุรักษ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวกซึ่งเป็นโบราณสถาน เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานชาวบางแวกและชาวไทยในรุ่นต่อๆไป โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มที่จะใช้เป็นรากฐานของศาลาการเปรียญวัดบางแวก ซึ่งใช้เสาเข็มทั้งหมด 32 ต้น ในราคาร่วมทำบุญต้นละ 15,000 บาท หรือท่านจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ อิฐ หิน ปูน ทราย ได้ตามกำลังศรัทธาโดยตรงที่วัดบางแวก หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวก เบอร์โทร 090-1199-644

  รายนามท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดบางแวก
  1.คุณกมลพร บาร์เทนเดส จำนวน 1 ต้น(15,000)
  2.คุณแม่มาลี โพธิ์ชวัง จำนวน 1 ต้น(15,000)
  3.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดเทพลีลา จำนวน 1 ต้น(15,000)
  4.คุณชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ (รอง ผ.อ.วิทยาลัยพานิชยการธนบุรี) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  5.คุณศศิประภา งามขำ (รอง ผ.อ.วิทยาลัยพานิชยการธนบุรี) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  6.ครอบครัวปุยะกุล (โดย อ.วรนาฎ ปุยะกุล) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  7.ครอบครัวม่วงแจ่ม (โดย อ.วรนาฎ ม่วงแจ่ม) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  8.ครอบครัวกัลยาณโยธิน (โดย อ.ทิพย์รดี กัลยาณโยธิน) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  9.ทีมงานกะฉ่อนดอคคอม (โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ คุณฐิติพงษ์ ศรีชอบธรรม) จำนวน 1 ต้น(15,000)
  10.คุณวริศา ตั้งใจพัฒนากุล คุณชำนาญ-คุณประภัสรา เล้าทวีทรัพย์ จำนวน 1 ต้น(15,000)

   

  .......
  เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 
  http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1801

   

   


  • Update : 10/6/2558
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved