หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ประวัติพระครูธีรธรรมานันท์
  ประวัติพระครูธีรธรรมานันท์
  ชื่อ                   พระครูธีรธรรมานันท์ ฉายา ธมฺมานนฺโท อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๔ 
  วิทยฐานะ น.ธ. เอก
  วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวก
  สถานะเดิม      
                          ชื่อ ญาณกฤษฎิ์ นามสกุล ตั้งใจพัฒนากุล เกิดเมื่อ วันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗   ปีมะแม
                          ตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นามบิดา นายผ่อง ตั้งใจพัฒนากุล
                          นามมารดา นางนวลศรี ตั้งใจพัฒนากุล บ้านเลขที่ ๘๕๗/๕ 
                          แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  บรรพชา         
                          วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                          ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          นามพระอุปัชฌาย์ พระมหาระมัด โชติปาโล วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์
                          เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  อุปสมบท        
                          วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ  วัดบางแวก
                          แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          พระอุปัชฌาย์ พระมหาระมัด โชติปาโล วัดบางแวก 
                          แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  วิทยะฐานะ
                          พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
  แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จการศึกษาชั้นระดับ ปวช.๓ จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) จากสำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ    
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  ความชำนาญพิเศษ
                          พิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ งานเลขานุการ งานนวกรรม
  งานการปกครอง
                          พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแวก
                          แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                          พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการส่วนกลาง คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
                          พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
                          พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางแวก
                          แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
                           พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางแวก
  งานศึกษาสงเคราะห์
              ตั้งทุน / เพิ่มทุนการศึกษา
              พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา – อุดมศึกษา
                                 วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  สมณศักดิ์
              พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ในพระเทพปัญญาสุธี
                                    เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                    ที่ “ พระครูสมุห์”
              พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ในพระเทพปริยัติวิธาน
                                    เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
                                    ที่ “พระครูวินัยธร”
              พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ในพระธรรมสุธี
                                      อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
                                      เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
                                      ที่ “ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ ”
              พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
                                      ชั้นพิเศษ ( ท.ผจล.ชพ.)   ในราชทินนามที่ “ พระครูธีรธรรมานันท์ ”

  • Update : 9/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved