หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CD003 159.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทความธรรมะ:
  บทความธรรมะ:"พุทโธ" หลักของใจ
  เราระลึกถึง "พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ" บทใดก็ตาม นั้นแลคือ ธรรมที่ออกจาก ธรรมแท้ เป็นเครื่องยึดแห่งจิตใจของเรา
  บทสวดมนต์:นโมการอัฏฐกะ
  บทสวดมนต์:นโมการอัฏฐกะ
  นะโม อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
  วัดโล่ห์ฯจัดพิธีพุทธาภิเษก ครบรอบวันมรณภาพ141ปีสมเด็จโต
  วัดโล่ห์ฯจัดพิธีพุทธาภิเษก ครบรอบวันมรณภาพ141ปีสมเด็จโต
  พระครูนิเทศธรรมรส เจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า วัดโล่ห์สุทธาวาสจัดงานพิธีพุทธา
  บทความธรรมะ:สติ
  บทความธรรมะ:สติ" ชื่อว่า "มาติกากุสลา"
  เมื่อ "สติ" ของเราหนาแน่น ไม่ย่อหย่อน "สมาธิ" ของเรา ก็แข็งขึ้น ใจก็เที่ยง "สติ" จึงเป็นตัวเหตุ เป็นตัวอุปการี
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:นมการสิทธิคาถา
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:นมการสิทธิคาถา
  โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง
  วัดร้องขุ้ม สันป่าตอง หล่อรูปเหมือนครูบาบุญปั๋น
  วัดร้องขุ้ม สันป่าตอง หล่อรูปเหมือนครูบาบุญปั๋น
  ประเพณีประจำปี วัดร้องขุ้ม ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เดือนเก้าเป็ง หรือเดือน 9 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ของทุกปี
  บทความธรรมะ:โยนิโสมนสิการ
  บทความธรรมะ:โยนิโสมนสิการ
  การคิด การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ตามหลักความเป็นจริง ตามสัจจะธรรมไตรลักษณ์ อันมี "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เป็นตัวตัดสิน
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:สัมพุทเธ
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:สัมพุทเธ
  สัมพุทเธ อัฏะวีสัจะ ท๎วาทะสัจะ สะหัสสะเก ปัจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง เตสัง ธัมมัจะ สังฆัจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
  ข่าวสาร:เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรม อรุณธรรมสถาน จ.ชัยภูมิ
  ข่าวสาร:เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรม อรุณธรรมสถาน จ.ชัยภูมิ
  อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์กลางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  บทความธรรมะ:อัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา
  บทความธรรมะ:อัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา
  พระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เรานี้ทุกๆ ท่าน เป็นอัตตภาวนาวา-เรือคือตัวเรา ตัวของเรานั้นเป็นเสมือนหนึ่งเรือที่จะข้ามฝั่ง
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:บทสวดไตรสรณคมน์
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:บทสวดไตรสรณคมน์
  ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
  พระอุดมประชาทรแสงประทีปดวงสุดท้ายผู้ป่วยโรคเอดส์
  พระอุดมประชาทรแสงประทีปดวงสุดท้ายผู้ป่วยโรคเอดส์
  ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
  บทความธรรมะ:ปัญญาแก้กิเลส
  บทความธรรมะ:ปัญญาแก้กิเลส
  "เรื่องสตินี่สำคัญนะ ในความพากเพียร" ท่านทั้งหลายอย่า เผลอสติ จับสติให้ดีให้ติด อุบายวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับความทุกข์
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:ปุพพภาคนมการ
  บทสวดมนต์สิบสองตำนาน:ปุพพภาคนมการ
  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  โครงการธรรมะสู่คนพิการ นำหลักธรรม-ฟื้นฟูกำลังใจ
  โครงการธรรมะสู่คนพิการ นำหลักธรรม-ฟื้นฟูกำลังใจ
  เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved