หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:นมัสการพระธรรมคุณ
  บทสวดมนต์:นมัสการพระธรรมคุณ
  ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
  ข่าวสารพระสงฆ์:โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
  ข่าวสารพระสงฆ์:โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
  โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ทั่วประเทศ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2556
  บทความธรรมะ:กิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจ
  บทความธรรมะ:กิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจ
  "กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจ" คือโลภ โกรธ หลง นั้นนำออกจากใจได้จริง นำออกมากน้อยเพียงใดก็ได้ทั้งสิ้น
  บทสวดมนต์:นมการสิทธิคาถา
  บทสวดมนต์:นมการสิทธิคาถา
  โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง
  ข่าวสารพระสงฆ์:คณะสงฆ์ลพบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
  ข่าวสารพระสงฆ์:คณะสงฆ์ลพบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
  พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี ที่โรงเรียนวินิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี
  บทความธรรมะ:
  บทความธรรมะ:"การละทิฏฐิมานะ"
  คนต้องมี "ทิฏฐิ" ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ "เรามาปฏิบัติมาละทิฏฐิ" แต่ว่ามันไม่ละหรอก
  บทสวดมนต์:คำอาราธนาศีล ๕
  บทสวดมนต์:คำอาราธนาศีล ๕
  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
  บทความธรรมะ:ขณะที่จิตหลุดพ้น
  บทความธรรมะ:ขณะที่จิตหลุดพ้น
  "ตอนที่จิตหลุดพ้นก็เหมือนกัน จะว่าจิตหลุดพ้นในสมาธิ ในเวลาจิตรวมนั้นมีไม่ได้ จะว่าในขณะที่จิตธรรมดาก็ไม่ค่อยถูก หากอยู่ในย่านกลางๆ นั้นคือ ความยึดโน้นยึดนี้ มันก็ปล่อยไปหมด จิตตอนนี้เป็นกลางๆ แล้วนี่ คือปล่อยเข้า
  บทสวดมนต์:คำบูชาพระรัตนตรัย
  บทสวดมนต์:คำบูชาพระรัตนตรัย
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  คณะสงฆ์ลพบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนก
  คณะสงฆ์ลพบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนก
  พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี ที่โรงเรียนวินิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี ว่า
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "มิตรที่ดี"
  "มิตร" เป็นเรื่องสำคัญของบุคคล และ "ยอดของมิตร" ก็คือ "ธรรม" ที่พึงอบรมให้มีอยู่ในจิตใจ
  บทสวดมนต์:คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่
  บทสวดมนต์:คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่
  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด
  ข่าวสารพระสงฆ์:พระมหาเวสสันดรชาดก ศิลปะงานปั้น-วัดบางจาก
  ข่าวสารพระสงฆ์:พระมหาเวสสันดรชาดก ศิลปะงานปั้น-วัดบางจาก
  วัดบางจาก ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นแหล่งธรรมเก่าแก่ของเมืองนนทบุรี ปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  บทความธรรมะ:ของหายาก
  บทความธรรมะ:ของหายาก
  เมืองงาม ล้ำสมัย..................ของจับจ่าย หลายเลือกหา เสกสรร ละลานตา.....................สารพัด อัศจรรย์พี
  บทสวดมนต์:คาถาแผ่เมตตาตนเอง
  บทสวดมนต์:คาถาแผ่เมตตาตนเอง
  อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved