หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทความธรรมะ:
  บทความธรรมะ:"ละชั่ว" เพื่อใคร
  "ทิฏฐิมานะ" ก็เข้าใจว่าเป็นของเลว แต่ก็ไม่อยากยอมให้ใคร "มานะ" คือ ความแข็งกระด้าง "ทิฏฐิ" คือ ความดื้อรั้น ไม่ยอมคนอื่น
  บทสวดมนต์:โพชฌงคสูตร
  บทสวดมนต์:โพชฌงคสูตร
  โพชฌังคปริตสำหรับรักษา โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์
  ข่าวสารพระสงฆ์:วัดท่าไม้จัดไหว้ครู'๒๖พ.ค.๕๖'
  ข่าวสารพระสงฆ์:วัดท่าไม้จัดไหว้ครู'๒๖พ.ค.๕๖'
  วัดท่าไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ ๑๑ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ซ.๘ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "ธรรมมีค่ากว่าเงินทอง"
  ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อบุคคลใดได้ลิ้มรสเข้าไปแล้ว มันติดคุณค่าราคาธรรม
  บทสวดมนต์:องคุลิมาลสูตร
  บทสวดมนต์:องคุลิมาลสูตร
  อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่ายและป้องกันอันตราย ยะโตหัง ภะคินี อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
  ข่าวสารพระสงฆ์:พระเทพฯทรงเปิดงาน‘วิสาขบูชาโลก๒๕๕๖’
  ข่าวสารพระสงฆ์:พระเทพฯทรงเปิดงาน‘วิสาขบูชาโลก๒๕๕๖’
  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก โดยเห็นว่าเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "แก่นบุญคือจิต"
  "แก่นบุญคือจิต" .. "เราเข้าถึงจิต ปฏิบัติให้ถึงจิต" อันนั้นแหละเป็นแก่นบุญ แก่นบาป ก็อยู่ในนั้นด้วย ทั้งบุญและบาปอยู่ด้วยกัน" นั่นแหละ
  บทสวดมนต์:อาการะวัตตาสูตร
  บทสวดมนต์:อาการะวัตตาสูตร
  อิติปิโส ภะคะวา กัมมัฏฐานัง สัมมาวิชจะระนะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ยะมะโลกา สัมมาวิชจะระนะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สัมมาวิชจะระนะสัมปันโน
  ข่าวสาร:ขอเชิญร่วมงานวันอาภากร
  ข่าวสาร:ขอเชิญร่วมงานวันอาภากร
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "เมตตากรุณา" ที่ผิด
  ผู้มี "เมตตา กรุณา และมุทิตา" จะต้องใช้ "อุเบกขา" แทรกไว้ทุกเวลา ผู้ยังไม่บรรลุผลสูงสุดของ "พรหมวิหารธรรม"
  บทสวดมนต์:อาฏานาฏิยสูตร
  บทสวดมนต์:อาฏานาฏิยสูตร
  วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต ( ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระปัญญาจักษุ ผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิริ )
  ข่าวสาร:พิธีเป่ายันต์พรหมสี่หน้า วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
  ข่าวสาร:พิธีเป่ายันต์พรหมสี่หน้า วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
  วิหารแก้วพระพรหมจัตุรมุข ประดับกระจกทั้งหลัง เป็นที่ประดิษฐาน "พระพรหม" ปิดทองคำแท้องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
  ข่าวสารพระสงฆ์:เจ้าคณะกทม.ใหม่-ตั้งทีมกม.สงฆ์
  ข่าวสารพระสงฆ์:เจ้าคณะกทม.ใหม่-ตั้งทีมกม.สงฆ์
  พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "นินทา
  การกล่าวร้าย ให้ร้ายลับหลัง เพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น ให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสีย เสียชื่อ เสียเกรียติ เสื่อมความเคารพนับถือ
  บทสวดมนต์:รัตนปริตร
  บทสวดมนต์:รัตนปริตร
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย ฯ

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved