หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:วัฏฏกปริตร
  บทสวดมนต์:วัฏฏกปริตร
  อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
  ข่าวสาร:เจริญพรบน หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์
  ข่าวสาร:เจริญพรบน หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์
  วัดบุญฤทธิ์ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อดีตที่เป็นเพียงสำนักสงฆ์อยู่ในท่ามกลางป่าดงพงไพร ปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
  บทความธรรมะ:เรื่อง
  บทความธรรมะ:เรื่อง "ชนะที่ไม่ก่อเวร"
  ชนะผู้ตะหนี่ โดยการให้ ชนะผู้เบียดเบียนอยู่ โดยการไม่เบียดเบียนตอบ ชนะผู้โกรธอยู่ โดยการไม่โกรธตอบ
  บทสวดมนต์:รตนปริตร
  บทสวดมนต์:รตนปริตร
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย ฯ
  จัดพิธีทิ้งกระจาด-บวงสรวงวิญญาณ 2โค้ง100ศพเมืองเลย
  จัดพิธีทิ้งกระจาด-บวงสรวงวิญญาณ 2โค้ง100ศพเมืองเลย
  ทั้งนี้เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายเลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย และถนนสานตม-วังสะพุง เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "จิตกับใจ"
  การหัดภาวนาเบื้องต้น คือ หัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่ง หัดเบื้องต้นก็จริงแต่มันถึงที่สุดได้ คือ จิตที่สงบนิ่งเป็นหนึ่งมันก็ถึงที่สุดแล้ว
  บทสวดมนต์:ชะยะปะริตตัง
  บทสวดมนต์:ชะยะปะริตตัง
  มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "โลกุตรจิต โลกุตรธรรม"
  "โลกุตรธรรม" แปลว่าธรรมเหนือโลก นี่ท่านแยกออกมาพูด สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้น "คือใจ" ..
  บทสวดมนต์:โพชฌงคสูตร
  บทสวดมนต์:โพชฌงคสูตร
  โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
  บทสวดมนต์:อาฏานาฏิยปริตร
  บทสวดมนต์:อาฏานาฏิยปริตร
  อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ- มะหิงสายะ จะ คุตติยา
  งานประจำปี นมัสการปิดทองสรงน้ำ-แห่หลวงพ่อเสือ วัดบางแวก
  งานประจำปี นมัสการปิดทองสรงน้ำ-แห่หลวงพ่อเสือ วัดบางแวก
  งานเทศกาลประจำปี นมัสการปิดทองสรงน้ำ-แห่หลวงพ่อเสือจำลอง ณ วัดบางแวก จรัญ ๑๓ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๔-วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖
  เปิดอาคารศูนย์เด็กเล็ก เฉลิม100ปีมหาสังฆราชา
  เปิดอาคารศูนย์เด็กเล็ก เฉลิม100ปีมหาสังฆราชา
  พระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "ศรัทธา"
  ศรัทธาญาณสัมปยุต" คือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ประกอบด้วยปัญญา หรือกลั่นกรองแล้วจากปัญญา
  บทสวดมนต์:โมรปริตร
  บทสวดมนต์:โมรปริตร
  อุเทตะยัง จักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง
  บทความธรรมะ:เรียนเลยไปหมด
  บทความธรรมะ:เรียนเลยไปหมด
  หลวงพ่อจรัญ กราบเรียนท่านใหม่ว่า “พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพ ผมเป็นพระภิกษุนวกะ เพิ่งบวชได้ที่พรรษา ๓ แล้วก็ยังอยากจะมาเรียนมาศึกษาทางธรรม”

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved