หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "เมตตา"
  "เมตตา" แท้นั้น ไม่มีขอบเขต สามารถแผ่ไปได้ทั่วทั้งจักวาล ดังพุทธภาษิตว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เมื่อมีเมตตา .. กรุณา คือความสงสารก็ตามมา
  บทสวดมนต์:คำถวายหนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์:คำถวายหนังสือธรรมะ
  ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "สติ"
  สติ" แปลได้หลายอย่าง เช่น ระลึกถึง ระลึกรู้ ระลึกได้ ในสิ่งที่เคยพูด สิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยทำ แม้ในอดีต "สติ" ผู้รู้จักผิดชอบ ชั่วดี
  บทสวดมนต์:คำถวายผ้าไตร
  บทสวดมนต์:คำถวายผ้าไตร
  มานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
  เปิดปูม
  เปิดปูม"วัดขุนอินทประมูล" "พระอุโบสถไฮเทค-100ล้าน"
  กลายเป็นข่าวฮือฮาในสื่อต่างๆ วัดดังอ่างทองสร้างโบสถ์ไฮเทค 100 ล้าน มีทั้งลิฟต์-บันไดเลื่อน เบาะนั่งไฮดรอลิก อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาทำบุญ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "ขันติ"
  ทนตรากตรำ ต่อความหนาวร้อน ไม่ท้อถอยต่อความยากลำบาก ทนลำบาก ต่อทุกขเวทนา อันเกิดจากความเจ็บไข้ ไม่แสดงอาการทุรนทุราย ทนเจ็บใจ ต่อคำล่วงเกิน ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ทั้งจากผู้สูงกว่าหรือต่ำกว่า
  บทสวดมนต์:คำถวายข้าวพระพุทธ
  บทสวดมนต์:คำถวายข้าวพระพุทธ
  อิมัง สูปะพยัชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ (ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า)
  ข่าวสาร:เททองหล่อพระโพธิสัตว์ 'สิทธัตถราชกุมาร'พระพุทธเจ้าน้
  ข่าวสาร:เททองหล่อพระโพธิสัตว์ 'สิทธัตถราชกุมาร'พระพุทธเจ้าน้
  โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบ 26 ศตวรรษของการกำเนิดพระพุทธศาสนา
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "ปัญญา"
  "ปัญญา" คือ ความรอบรู้ รู้ทั่วรู้ถึง คือ ทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง รู้แล้วละได้ ปล่อยวางได้ .. "ปัญญา" จึงเป็นยอดมงกุฎของพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย
  บทสวดมนต์:คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
  บทสวดมนต์:คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
  อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
  ข่าวสาร:การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี หน
  ข่าวสาร:การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี หน
  กองพุทธศาสนาศึกษา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๖
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "สมาธิ"
  "สมาธิ" ได้แก่ จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ส่ายไปมา สงบระงับจากนิวรณ์ห้า .. "สมาธิภาวนา" อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป ..
  บทสวดมนต์:คำถวายพระพุทธรูป
  บทสวดมนต์:คำถวายพระพุทธรูป
  อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะปะฏิมัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง พุทธะปะฏิมัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
  ข่าวสาร:วัดเนรัญชราวาสศรัทธาไทยสู่พุทธภูมิ
  ข่าวสาร:วัดเนรัญชราวาสศรัทธาไทยสู่พุทธภูมิ
  วัดเนรัญชราวาส เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลโพธิ์คยา (พุทธคยา) เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
  บทความธรรมะ:เรื่องของ
  บทความธรรมะ:เรื่องของ "ศีล
  ศีล เป็นเลิศในโลก ศีล เครื่องกั้นกิเลสอย่างหยาบ ศีล เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ศีล ป้องกันความโกรธ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ศีล เป็นของเย็น

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved