หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ข่าวสารพระสงฆ์:พศ.กำหนดย้ายที่ทำการกลับพุทธมณฑล
  ข่าวสารพระสงฆ์:พศ.กำหนดย้ายที่ทำการกลับพุทธมณฑล
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีกำหนดการดังนี้
  บทความธรรมะ:หลงรักแต่คนอื่น
  บทความธรรมะ:หลงรักแต่คนอื่น
  การทำความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร อย่าได้ลดละ ทำความเพียรต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสาย จิตก็สงบรวมลงไปทุกวัน ล่วงไปถึงวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕
  บทสวดมนต์:บทสวดอิติปิโสฯ
  บทสวดมนต์:บทสวดอิติปิโสฯ
  บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
  ข่าวสาร:ขึ้นทะเบียน16โบราณสถาน
  ข่าวสาร:ขึ้นทะเบียน16โบราณสถาน
  นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน มีมติเห็นชอบรายชื่อโบราณสถาน 16 แห่ง
  ๒ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์
  ๒ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์
  ความทุกข์นั้นมี ๒ แบบ เรียกว่า ทุกข์ทางกาย และ ทุกข์ทางใจ คำว่า ทุกข์ทางกาย หมายความว่า ร่างกายเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ แล้วก็ ทุกข์ทางใจ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง
  บทสวดมนต์:บทสวดไตรสรณคมน์
  บทสวดมนต์:บทสวดไตรสรณคมน์
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
  'วัดป่าหลวงตาบัวฯ' ตั้งกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า-พันธุ์พืช
  'วัดป่าหลวงตาบัวฯ' ตั้งกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า-พันธุ์พืช
  พระวิสุทธิสารเถร (ภูษิต) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน (หลวงตาบัว) หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในฐานะเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
  บทความธรรมะ:เรื่องจริงของการโกหก
  บทความธรรมะ:เรื่องจริงของการโกหก
  ผู้ใฝ่ในธรรม และเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย คงตระหนักกันดีนะเจ้าคะว่า ศีลข้อ ๔ การห้ามพูดปดเนี่ยะ หากปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีต่อตนเอง และสังคม อย่างไร
  บทสวดมนต์:บทสวดทำวัตรเย็น
  บทสวดมนต์:บทสวดทำวัตรเย็น
  อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา, พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ, พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้า
  ข่าวสาร:รัฐสภาจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
  ข่าวสาร:รัฐสภาจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ ซึ่งได้นิมนต์ 449 พระเถระทำบุญใหญ่รัฐสภา
  บทความธรรมะ:ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่
  บทความธรรมะ:ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่
  เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน ไม่อิจฉาพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ
  บทสวดมนต์:บทสวดทำวัตรเช้า
  บทสวดมนต์:บทสวดทำวัตรเช้า
  โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
  สืบพระชะตาหลวงพระราชินี ถวาย 80 พรรษา ชูทรงเป็นต้นแบบชาวพุทธ
  สืบพระชะตาหลวงพระราชินี ถวาย 80 พรรษา ชูทรงเป็นต้นแบบชาวพุทธ
  สืบพระชะตาหลวงพระราชินี ถวาย 80 พรรษา ชูทรงเป็นต้นแบบชาวพุทธ ด้านวัดสระเกศฯทำเพลงแม่ ให้โหลดผ่านเว็บจริยธรรม.คอม หวังกระตุ้นเด็กรุ่นใหม่กตัญญูต่อแม่
  บทความธรรมะ:การขอโทษและการให้อภัย
  บทความธรรมะ:การขอโทษและการให้อภัย
  การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเอง และเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่ง หรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด
  บทสวดมนต์:คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์
  บทสวดมนต์:คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved