หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CB001 99.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพรหมของ...พุทธ-พราหมณ์-ฮินดู
  พระพรหมของ...พุทธ-พราหมณ์-ฮินดู
  มีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่าพระพรหมเป็นเทพของศาสนาพราหมณ์ แต่ความจริงแล้วในศาสนาพุทธก็มีเช่นกัน กล่าวคือ พระพรหมของพุทธ คือ คนที่ทำความดี ตั้งมั่นอยู่ใน พรหมวิหาร ๔ และไปเกิดเป็นพรหม ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถเป็นพรหมได้
  ทำบุญประเทศวัดพระแก้วคนแน่น แนะใช้ธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบอุทก
  ทำบุญประเทศวัดพระแก้วคนแน่น แนะใช้ธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบอุทก
  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ให้ชาติพ้นวิกฤติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย
  วัตรทรงธรรมบวช“สามเณรี
  วัตรทรงธรรมบวช“สามเณรี"เฉลิมพระเกียรติ
  โครงการบรรพชาสามเณรี ของ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งมี ภิกษุณีธัมมนันทา หรือชื่อที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ใช้เรียกแทนว่า “หลวงแม่” (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) เป็นเจ้าอาวาสนั้น เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒
  สติ เหนือกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
  สติ เหนือกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
  ทุกคนชอบบุญ ทุกคนไม่ชอบบาป แต่ปัจจุบันก็น้อยคนนักที่ปฏิเสธคำยั่วยุต่างๆ นานา ของบาป หรือของกรรมนั่นเอง มีน้อยคนนักที่เข้มแข็งปฏิเสธคำยั่วยุของบาปกรรมได้สำเร็จ
  เช้าวันนี้ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ
  เช้าวันนี้ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ
  น้ำขึ้นพ้นพื้นไม้ภัตตศาลา เรือสามารถเข้าเทียบถึงบันไดได้แล้ว ที่ลานหินโค้ง น้ำเริ่มเอ่อขึ้นมาตามรูระบายสัก ๑๐% ของพื้นลาน สะท้อนเห็นเงา ศปภ.ที่ Enco ในน้ำมิดเลย ส่วนเกาะมะพร้าวนาฬิเกร์แม้จะมิดน้ำนานแล้ว
   เส้นทางสู่สันติ(7 )มิตรหมายถึงเมตตา
  เส้นทางสู่สันติ(7 )มิตรหมายถึงเมตตา
  คิดด้วยเมตตา หมายความว่า เราจะต้องคิดในลักษณะก้าวข้ามสมมติบัญญัติ เช่น เพศ ผิว เผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมตลอดจนถึงภูมิประเทศ เราจะต้องคิดในลักษณะก้าวข้ามสมมติบัญญัติเหล่านี้ทั้งหมด แล้วเวลามองคนทั้งโลกให้เห็นว่า เขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นมิตรของเรา เมตตา กับคำว่ามิตร รากศัพท์เดียวกัน
  ผู้หญิงเข้าวัดแต่แต่งตัวไม่สำรวม
  ผู้หญิงเข้าวัดแต่แต่งตัวไม่สำรวม
  โดย ความเป็นเพศหญิง มีธรรมชาติดึงดูดใจ หรือล่อตาอยู่ในตัวเองเดิน ๆ ไปถ้าเป็นที่สนใจได้ก็ถือว่ามีรูปสมบัติอันพึงมีสมเพศตนถ้าวันไหนแต่งองค์ ทรงเครื่องได้ถึงขนาดชายหญิงมองเหลียวหลังกันทั่วทุกหัวระแหงก็จะยิ่ง
  ร่วมบุญสร้างกุฏิหลวงพ่อผลวัดทุ่งนารี
  ร่วมบุญสร้างกุฏิหลวงพ่อผลวัดทุ่งนารี
  “วัดทุ่งนารี” ศาสนสถานเล็กๆ ที่รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ วางตัวอยู่ในพื้นที่หมู่ ๓ บ้านทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมีเจ้าอาวาส คือ “พระครูสังวรธรรมจารี” หรือ “หลวงพ่อผล อิสฺสโร” เป็นภิกษุที่ได้ชื่อว่ารักในสันโดษ เปี่ยมไปด้วยความสมถะ และยังได้รับการยกย่องจากสาธุชน
  วัดช่องแสมสารแจกฟรีเหรียญท้าวมหาพรหม
  วัดช่องแสมสารแจกฟรีเหรียญท้าวมหาพรหม
  คำว่า "พระพรหม" ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงท่านผู้มีความเพียรกล้า ทรงไว้ซึ่งปัญญาเกินสามัญชน ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสานุสัย แล้วบังเกิดอยู่ที่พรหมภูมิ ไม่ข้องในกาม มี ๒ ประเภท คือ รูปพรหม และอรูปพรหม คำว่า "พระพรหม" ในทางพราหมณ์-ฮินดู หมายถึงเทพสูงสุดผู้สร้างโลก
  เจ้าคุณนักสู้น้ำแห่งกรุงศรีฯเอาอยู่ด้วย...'พลังศรัทธา ปัญญา
  เจ้าคุณนักสู้น้ำแห่งกรุงศรีฯเอาอยู่ด้วย...'พลังศรัทธา ปัญญา
  แม้จะมีการระบุว่า วัดในอ.พระนครศรีอยุธยาจะถูก น้ำท่วม ๑๐๐% ก็ตาม แต่มีวัดแห่งเดียว “เอาอยู่” ที่สำคัญ คือ “เอาอยู่ด้วยพลัง ศรัทธา ปัญญา และ สามัคคี ของเจ้าคุณ และพระเณร” วัดดังกล่าว คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่จุดบรรจบของแม่น้ำป่าสักและเจ้าพระยา
  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ-ปันน้ำใจ ฟื้นฟูจิตใจผู้พักพิงมหาจุฬาฯ
  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ-ปันน้ำใจ ฟื้นฟูจิตใจผู้พักพิงมหาจุฬาฯ
  แต่สถานที่แห่งนี้ยังคงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาอยู่เสมอด้วยการหล่อเลี้ยงอาหารทางใจและทางปัญญาให้แก่ผู้พักพิง โดยการปรับพื้นที่ชั้น 4 ของศูนย์พักพิงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
  ลัทธิตันตระกับวิถีไทย
  ลัทธิตันตระกับวิถีไทย
  ในความรับรู้ของคนทั่วไปนั้น "ลัทธิตันตระ" หรือ "ตันตริก" เป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาแบบมหายานที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปในทิเบต ภูฏาน จีน ซึ่งจะมีการสร้างรูปเคารพในลักษณะแปลกประหลาดกว่าทางหินยานหรือเถรวาท
  คำวัด บริจาค-ทาน
  คำวัด บริจาค-ทาน
  ภาพของบริจาคถูกทิ้งให้น้ำท่วมที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ดอนเมือง ได้สร้างความหดหู่ใจซ้ำเติมผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง เพราะยังมีผู้ประสบภัยอีกมากมายที่ยังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จากการขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แต่กลับต้องมาสูญเสียสิ่งของบริจาคดัง
  เยี่ยม4วัดสำคัญ-ฝั่งธนฯ รับมือน้ำหนุน-น้ำเหนือ
  เยี่ยม4วัดสำคัญ-ฝั่งธนฯ รับมือน้ำหนุน-น้ำเหนือ
  สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน วัดวาอารามได้รับความเดือดร้อนไปตามๆ กันอย่างไรก็ตาม ยังมีพระอารามอีกหลายแห่ง ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ยังคงเฝ้าตรวจตราคอย
  พิธีห่ม
  พิธีห่ม"ผ้าแดง"ภูเขาทอง บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดงาน "พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บรมบรรพต

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved