หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  วัตถุมงคล'หลวงพ่อเคลือบ' ที่ระลึกหอระฆัง-วัดทัพทันฯ
  วัตถุมงคล'หลวงพ่อเคลือบ' ที่ระลึกหอระฆัง-วัดทัพทันฯ
  "หลวงพ่อเคลือบ สังวรธัมโม" วัดหนองกระดี่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็นนามพระเถระที่รู้จักกันดีในหมู่ศรัทธาสาธุชนชาวเมืองอุทัยธานี
  บทความธรรมะ:กรรมย่อมส่งผลตามเหตุ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
  บทความธรรมะ:กรรมย่อมส่งผลตามเหตุ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
  "กรรมย่อมส่งผลตามเหตุ" " .. อันกรรมหรือการกระทำนั้น แม้ได้กระทำลงไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการประกอบกระทำก็ตาม
  บทสวดมนต์:คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)
  บทสวดมนต์:คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)
  สัมปติสฉามิ นาสังสิโม พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา พรายันติ พรหมมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภวันตุเม
  เยี่ยมวัดหลวงราชาวาส กราบนมัสการ'หลวงปู่ตี๋'
  เยี่ยมวัดหลวงราชาวาส กราบนมัสการ'หลวงปู่ตี๋'
  "อุทัยธานี" เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
  บทความธรรมะ:เมตตา-ปุญญวิปากสูตร
  บทความธรรมะ:เมตตา-ปุญญวิปากสูตร
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมรู้ชัดซึ่งผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปี
  บทสวดมนต์:พระคาถาชินปัญชร
  บทสวดมนต์:พระคาถาชินปัญชร
  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยมราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  บทความธรรมะ:สมุทัยเป็นตัวกำหนดละ
  บทความธรรมะ:สมุทัยเป็นตัวกำหนดละ
  “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้.”
  บทสวดมนต์:เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล-เวลาเผาศพ
  บทสวดมนต์:เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล-เวลาเผาศพ
  " นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา. " นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน.
  บทความธรรมะ:กาน้ำพระธุดงค์
  บทความธรรมะ:กาน้ำพระธุดงค์
  ภาพพระธุดงค์แบกกลด ถือไม้เท้า และกาน้ำในมือ ซึ่งเป็นบริขารในยามที่ต้องจาริกรอนแรมไปตามป่าลึกถ้ำภู
  บทสวดมนต์:คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
  บทสวดมนต์:คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
  กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง
  เพชรบูรณ์เตรียมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
  เพชรบูรณ์เตรียมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
  สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดพิธีอุ้มพระดำน้ำ การแสดงแสงสีเสียง การจัดเทศกาลอาหารอร่อย จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล
  บทความธรรมะเขตเวลา:ฝากไว้ในผืนดิน
  บทความธรรมะเขตเวลา:ฝากไว้ในผืนดิน
  คนตายแล้วไปเกิดอีกได้ และจะไปเกิดเป้นมนุษย์หรือสัตว์อีกก็ได้ จิตหรือวิญญาณนั้นมิได้เป้นอมตะ (ไม่มีวันตาย)
  บทสวดมนต์:คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
  บทสวดมนต์:คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
  ภุมมัสมิง มิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะสูปพยัญชะนสัมปันนัง สาลีนัง โภชนัง
  บทความธรรมมะ:จิตงดงาม ดอกไม้งาม
  บทความธรรมมะ:จิตงดงาม ดอกไม้งาม
  ผู้มีภูมิธรรมอันสูงส่ง ไร้ธุลกิเลสในดวงใจ ย่อมยังความสงบเย็นให้แก่ผู้อยู่รอบข้าง กระแสแห่งเมตตาบารมีมิเพียงแต่จะแผ่ไปยังสรรพสัตว์เท่านั้น
  บทความธรรมะ:เทศนาภาษาใจ
  บทความธรรมะ:เทศนาภาษาใจ
  ให้เห็นความเกิดและความตายเป็นโทษ ให้เห็นความไม่เกิดไม่ตายเป็นคุณธรรมทั้งหลาย ให้เห็นว่าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้เป็นเครื่องอาศัย

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved