หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : ครึ่งคน ครึ่งเปรต
  กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : ครึ่งคน ครึ่งเปรต
  ชีวิตของคนเราทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คนที่ปฏิบัติดีย่อมได้รับผลดี คนที่ปฏิบัติชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
  ศีล 5 ความหมายลึกกว่าที่คุณคิด !
  ศีล 5 ความหมายลึกกว่าที่คุณคิด !
  การฆ่า มิใช่นำมีดไปฆ่าคน ฆ่าสัตว์ จึงเรียกว่าฆ่า จิตใจเริ่มคิดไม่ดี สิ่งที่ละเอียดอ่อนบางแง่มุม มิได้ระมัดระวังจะก่อเกิดการช่วยเสริมการฆ่าขึ้น
  พระพุทธรูปทรงเครื่อง เรื่องของ...คติความเชื่อ และพลังศรัทธา
  พระพุทธรูปทรงเครื่อง เรื่องของ...คติความเชื่อ และพลังศรัทธา
  พระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ เช่น สวมมงกุฎ กรองศอทับทรวง ฉลองพระบาท ฯลฯ เกี่ยวกับคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ มีข้อสันนิษฐานไว้หลายประการด้วยกัน คือ
  วิธีการแก้กรรมเรื่องต่างๆ
  วิธีการแก้กรรมเรื่องต่างๆ
  นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข และถวายสังฆทานสวดอุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้
  ธรรมวิธี.........ลดเคราะห์ บรรเทา
  ธรรมวิธี.........ลดเคราะห์ บรรเทา
  เรื่องบุญเรื่องบาปกรรมกำหนดที่พุทธศาสนา กล่าวไว้เป็นเรื่องจริง เพราะถ้าไม่มีบุญไม่มีบาปแล้ว มนุษย์เราต้องเกิดมาเหมือนกันหมด แต่เพราะมีบุญมีบาป จึงเป็นเช่นนั้น มีดี, ชั่ว, สุข, ทุกข์, รวย, จน, มีโชค, มีเคราะห์ ฯลฯ
  ทำไม !...แม่ชีธนพรถึงล่วงรู้เรื่องกรรม
  ทำไม !...แม่ชีธนพรถึงล่วงรู้เรื่องกรรม
  แม่ชีธนพร ชัยประคอง หรือแม่ชีใหญ่ เดิมเป็นฆราวาสธรรมดาคนหนึ่ง มีชื่อและนามสกุลเดิม คือ นางมาลินี ชัยปกรณ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑
  บทสวดสมาทานศีล 5 และคำแผ่เมตตาโดยแม่ชีทศพร
  บทสวดสมาทานศีล 5 และคำแผ่เมตตาโดยแม่ชีทศพร
  หัดทำไปทุกวัน ทุกเช้าและก่อนนอน หากใครกลัวว่า ทำไปแล้วเราก็ต้องออกไปผิดศีลอยู่ดี แนะนำให้ทำก่อนนอน เพราะเราไม่ต้องไปเจอสังคม
  บทสวด กรวดน้ำอิมินา
  บทสวด กรวดน้ำอิมินา
  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจริยูปะการา จะมาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
  คำขอบวชชี
  คำขอบวชชี
  เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.
  วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
  วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
  กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปใน สังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระ อุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
  วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
  วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
  กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชา อุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้า ไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการถวายพระ, อุปัชฌายะ แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
  พระคาถาชินบัญชรสูตร
  พระคาถาชินบัญชรสูตร
  พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถ้าใคร่ท่องจำได้ขึ้นใจ ภาวนาทุกคืนวันมีคุณานุภาพมากมาย มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอานุภาพทุกบท จะทำให้เกิดโชคลาภ
  บทสวด คาถาสวดวิสาขะบูชา
  บทสวด คาถาสวดวิสาขะบูชา
  วิสาขะปุณณะมายัง โย ชาโต อันติมะชาติยา ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง อะโถปิ ปะรินิพพุโต
  บทสวด คาถาสวดมาฆะบูชา
  บทสวด คาถาสวดมาฆะบูชา
  มาฆะนักขัตตถยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายังโย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย
  บทสวด มงคลจักรวาฬน้อยแปล
  บทสวด มงคลจักรวาฬน้อยแปล
  สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved