หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
  พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปรุณมีเพ็ญเดือน ๖ ขณะมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา กาลนั้น บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงที่ประชุมอยู่ในอุทยานสาลวันนั้นต่างก็เศร้าโศกร้ำไรรำพัน
  ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
  ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
  เมื่อพรบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปประทับพรรษานดาวดึงส์สวรรค์ ชั้นที่ ๒ แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาได้บรรลุอริยมรรคผลสมดั่งพระกมลที่ทรงพระอุตสาหะ
  รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
  รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
  ในสมัยพุทธกาล เมืองไพศาลี หรือเวสาลี นครหลวงแห่งอาณาจักรวัชชี มีการปกครองระบอบสามัคคีธรรม (คล้ายกับลักษณะสาธารณรัฐในปัจจุบัน) เป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชาชนอยู่หนาแน่นมีกำแพง ๓ ชั้น ซึ่งเรียกว่า "ตรีบูร"
  ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
  ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
  เมื่อครั้งที่พระปิณโฑละภารทวาชะทำปาฏิหาริย์สำแดงฤทธิ์ ให้เศรษฐีในพระนครราชคฤห์ผู้หนึ่งได้ประจักษ์ว่า มีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว ครั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้ว พระบรมศาสดาทรงตำหนิและมีบัญญัติห้ามมิให้พระสาวกทำปาฏิหาริย์อีกต่อไป
  แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล
  แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล
  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกชุดแรกจำนวน ๖๐ องค์ออกเผยแผ่ พระพุทธศาสนา อันมีพระปัญจวัคคีย์ ๕ องค์ พระยสะ และภิกษุอดีตสายบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีทั้งสี่รวมเป็น ๕ องค์
  ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา
  ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา
  ในกาลที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จพระนครบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรกภายหลังจากตรัสรู้พระองค์ทรงสำแดงปาฏิหาริย์เป็นมหัศจรรย์ ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงประนมหัตถ์ถวายนมัสการ
  หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
  หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
  พระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนประชาชนหลังจากตรัสรู้แล้วเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี
  ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
  ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
  พระธรรมคือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อกล่าวโดยลักษณะท่านจัดออกเป็น ๔ ลักษณะ
  หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
  หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลมีความเจริญก้าวหน้าในด้านศาสนาและปรัชญาอย่างสูง
  หลักในการตอบ ๔ วิธี
  หลักในการตอบ ๔ วิธี
  คนที่เผ้าพระพุทธเจ้านั้นมีทุกระดับฐานะทางสังคม คือจากบุคลระดับพระเจ้าแผ่นดิน
  พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ
  พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ
  งานการสอนธรรม เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เป็นงานที่ละเอียด
  ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
  ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
  ต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่สามารถนำมาประมวลไว้ ณ ที่นี้ มีต้นไม้
  เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
  เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
  เจดีย์" มีความหมายว่า ที่เคารพนับถือ , บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา
  ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล
  ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล
  ในการเดินทางไปไหว้พระพุทธเจ้า ณ ดินแดนพุทธภูมินั้น ถ้าได้เดินทางไปครบหมด
  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
  ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ณ กาลนั้น พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พระบรมศาสดาทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved