หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระนั่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
  คอลัมน์ เดินสายไหว้พระ  "วัดสามพระยา" เขตพระนครกรุง เทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพราะเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง รวมทั้งใช้เป็นที่ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค

  เป็นพระอารามเก่าแก่ต้นกรุงรัตนโก สินทร์ เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดบางขุนพรหม" ซึ่ง "หลวงวิสุทธิโยธมาตย์" (ตรุษ) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และทั้งสร้างกุศลผลบุญอุทิศให้แก่น้องชายคนเล็ก คือ "ขุนพรหม" (สารท) ภายหลังจากที่ "ขุนพรหม" ถึงแก่กรรมลงสักประมาณ 2 ปี

  หลวงวิสุทธิโยธมาตย์ได้ยกที่ดินและบ้านทั้งหมดของขุนพรหมที่อยู่เหนือปากคลองบางลำพูถวายเป็นที่สร้างวัด (ทั้งนี้เนื่องจากขุนพรหมไม่มีทายาท) และให้ชื่อวัดว่า "วัดบางขุนพรหม" และชื่อชุมชนแต่เดิมที่เรียกว่า "บ้านลาน" จึงกลายเป็น "บ้านบางขุนพรหม" นับแต่นั้นมา

  ทั้งนี้ วัดสามพระยา มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ 2 องค์ คือ หลวงพ่อนั่ง และ หลวงพ่อนอน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านเชื่อว่าด้วยบารมีและอภินิหารของหลวงพ่อนั่ง และหลวงพ่อนอน ช่วยทำให้พื้นที่แถวนั้นรอดพ้นจากการโดนทิ้งระเบิด

  อีกครั้งในปี พ.ศ.2494 เกิดกบฏแมนฮัตตัน กองทัพอากาศ สั่งทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธยาที่ลอยลำอยู่หน้าวัด แต่พลาดเป้า ระเบิดที่เลยมาตกรอบบริเวณใกล้เคียงวัด ไม่ระเบิดเลยสักลูกเดียว

  ทั้งนี้ การปกครองอารามวัดสามพระยาที่เป็นมาด้วยดี ล้วนมาจากคุณูปการของ "พระพรหมดิลก" ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ทําให้มีความเจริญรุดหน้า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดดเด่นทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร งดงามด้วยการครองตน เปี่ยมไปด้วยเมตตา เป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชน

  ปัจจุบัน พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม) สิริอายุ 63 พรรษา 43 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ, รองเลขานุการแม่ กองบาลีสนามหลวง, เจ้าคณะภาค 14 และกรรมการมหาเถรสมาคม

  สำหรับหลวงพ่อพระนั่ง เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยกŒ อันศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

  พระพุทธรูปปางนี้ มีพระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งบัลลังก์ หย่อนพระบาททั้งสองทอดลงมาเหยียบบนพื้น พระพาหาทั้งสองประคองบาตร ซึ่งจะแตกต่างกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลยกŒที่สร้างกันโดยทั่วไป เพราะฉะนั้น ชาวบ้านจึงเรียกว่า "หลวงพ่ออุ้มบาตร" บ้างก็มี

  ความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้ คือ ในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับ ณ วัดโฆสิตาราม ในนครโกสัมพี

  วันหนึ่งมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับพระวินัย ทรงตักเตือนแล้วก็ไม่ฟัง จึงทรงหลีกเร้นจากเหตุวุ่นวายนั้นไปประทับที่ป่ารักขิตวันในละแวกบ้านปาริเลยยกะ ได้มีลิงและช้างชื่อว่าปาริเลยยกะคอยปรนนิบัติ

  พระพรหมดิลก กล่าวว่า "พระพุทธรูปปางป่าเลไลยกŒ เป็นพระประจำวันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ไปกราบไหว้ขอพรให้มีเงินมีทองใช้ มีกินมีใช้ไปตลอด"

  เป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่เข้ามากราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสามพระยาโดยแท้

  • Update : 11/9/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved