หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CC009 100.00  1
CC016 59.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระศรีอาริยเมตไตรย วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
  คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง

  โดย ราม วัชรประดิษฐ์
  วัดไลย์ ต.เขาสมอโคน อ.ท่าวุ้ง วัดเก่าแก่ของจังหวัดลพบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แต่จากรูปแบบทางสถาปัตย กรรม ลวดลายปูนปั้นของพระอุโบสถ รวมถึงลักษณะของศิลปะต่างๆ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพระวิหารวัดนางพญา ที่ศรีสัชนาลัย และอีกหลายๆ แห่ง อาทิ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดมหาโพธาราม จ.เชียงใหม่ จึงสัน นิษฐานว่าน่ามีอายุการสร้างใกล้เคียงกัน คือ ระหว่างปี พ.ศ.2050-2100

  วัดไลย์มีพระอุโบสถที่ใหญ่โตและงดงาม อันนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด และเป็นที่ประดิษ ฐานของ "พระศรีอาริยเมตไตรย" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระศรีอาริย์" พระพุทธรูปขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปประมาณครึ่งเท่า เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองลพบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เชื่อกันว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไป หลังจากสิ้น 5,000 ปีแห่งพระศาสนาในพระพุทธเจ้าพระพุทธโคดมแล้ว มีพุทธลักษณะลอยองค์แบบพระสาวก พระเศียรโล้น แสดงปางมารวิชัย ขัดราบ เนื้อทองลูกบวบ ไม่มีประวัติการสร้างเป็นที่แน่ชัด มีเพียงตำนานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาว่า

  ... ครั้งหนึ่งได้มีพระมหาเถระผู้ทรงศีลและธรรมอันเอกอุกำเนิดขึ้น และมีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ครั้นเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพชาวบ้านมีสามัคคีธรรมประชุมเพลิงท่านตามประเพณี ปรากฏเกิดเหตุอัศจรรย์อัฐิของท่านไม่ไหม้ไฟและกลายเป็นสีทองแดง ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าพระมหาเถระผู้ทรงบุญญาธิการรูปนี้คือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในโลกมนุษย์เพื่อสะสมบารมีตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณในการเบื้องหน้าเป็นแน่แท้ จึงได้รวบรวมอัฐิธาตุทองแดงนั้นมาหล่อหลอมเป็นองค์พระ ประดิษฐานไว้ที่วัดไลย์ เพื่อกราบไหว้บูชา เนื่องด้วยพระศรี อาริยเมตไตรยท่านมีความเมตตากรุณาจะได้ช่วยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต จากการเชื่อมั่นและนับถือหลวงพ่อพระศรี อาริย์ที่ท่านช่วยให้สมปรารถนาทุกประการ

  ตอนหล่อองค์พระนั้นพระอัฐิธาตุทองแดงไม่อาจหลอมเข้าด้วยกันได้ดี จึงร้อนถึงท้าว อมรินทราธิราช ณ ดาวดึงส์ ต้องเสด็จแปลงองค์ลงมาเป็น "ตาปะขาว" เข้ามาในพิธีและช่วยจนการหล่อหลอมสำเร็จ ทำให้พระศรี อาริยเมตไตรยมีลักษณะที่งดงามและสมบูรณ์ตามแบบหุ่นปั้น นำความปลื้มปีติมาสู่ชาวบ้านเป็นอันมาก และนับแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดได้พบเห็นตาปะขาวอีกเลย จึงเชื่อกันว่าเป็นเทวดาเนรมิตกายลงมาช่วยเหลือให้การหล่อหลอมสำเร็จสมประสงค์

  ที่วัดไลย์จะมีการจัด "งานประเพณีนมัสการองค์พระศรีอาริยเมตไตรย" ประจำปีถึง 3 ครั้ง คือ 1) เดือน 3 ขึ้น 14-15 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ 2) เดือน 6 ขึ้น 14-15 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ และ 3) เดือน 11 แรม 4-5-6 ค่ำ และหลายๆ คนที่มากราบนมัสการมีความต้องการจะได้รูปเหมือนหรือวัตถุมงคลไว้ติดตัวบูชาหรืออาราธนาไปบูชาที่บ้านด้วย ทางวัดจึงตัดสินใจจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2467 และต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งมีความแปลกแตกต่างจากการสร้างวัตถุมงคลอื่นๆ คือ จะไม่มีพิธีปลุกเสกใดๆ เพียงแค่นำวัตถุมงคลทั้งหมดไปตั้งไว้ต่อหน้ารูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรยองค์ดั้งเดิม แล้วจุดธูปบูชาเพื่อบอกกล่าวขอให้ท่านทำพิธีปลุกเสกให้โดยเฉพาะเพียงเท่านั้นเป็นอันเสร็จพิธี

  เชื่อถือได้อย่างแน่นอนว่าพุทธคุณของวัตถุมงคลพระศรีอาริยเมตไตรยทุกรุ่น เป็นเลิศในด้านป้องกันเขี้ยวเล็บงาจากสัตว์ร้าย ป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร อีกทั้งอยู่ยงคงกระพัน อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ทั้งปวงครับผม

  • Update : 10/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved