หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระศรีศากยมุนีฯ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีฯ
  คอลัมน์ เดินสายไหว้พระ
  "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

  วัดพระมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งของนครศรี ธรรมราชมาแต่โบราณ ด้วยเป็น ที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ภายในวัดมีปูชนียวัตถุ-สถานเป็นอันมาก สิ่งหนึ่งคือ พระวิหารหลวง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระมหาธาตุ

  พระวิหารหลวง เชื่อกันว่าสร้างตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นของคู่กัน มากับพระมหาธาตุเจดีย์ ชาวลังกาเป็นผู้เข้ามาก่อสร้างและบำรุงรักษา ตลอดมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ บูรณะซ่อมแซมและขยายพระวิหารให้กว้างขวางขึ้น พระวิหารหลวง จึงมีลักษณะเป็นแบบอาคาร ที่นิยมสร้างกันในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือตั้งเสาเอนปลายสอบเข้าหากันทำให้ดูอ่อนช้อยงดงาม หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก ด้านหน้าเป็นรูปช้างสามเศียร ด้านหลังเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เพดานเขียนลายไทยปิดทอง มีลายดาวเป็นแฉกรัศมีงดงามมาก

  พระวิหารหลวงนี้ แท้จริงแล้ว คือพระอุโบสถของวัดพระมหา ธาตุ แต่ชาวเมือง เรียกกันว่า พระวิหาร อาจด้วยว่าแต่เดิม อาคารนี้ใช้เป็นพระวิหารจริงๆ เพราะวัดมหาธาตุในสมัยโบราณ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา คงให้พระอยู่ในวัดที่ล้อมรอบ พระมหาธาตุทั้ง 4 ทิศ

  เมื่อมาเปลี่ยนแปลงภายหลัง ผู้คนยังเรียกติดปากว่า พระวิหารอยู่เช่นเดิม

  พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ "พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช" เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช คู่กับพระบรมธาตุเจดีย์ มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น

  พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช เป็นพระ พุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองสวยงามสง่า ขนาดหน้าตักกว้าง 3 วา 1 ศอก 12 นิ้ว สูง 5 วา

  มีตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองนครศรีธรรมราช ทรงขอพระพุทธสิหิงค์จากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

  ก่อนเสด็จฯ กลับกรุงสุโขทัยได้ทำสัญญาท้าสร้างพระพุทธรูปแข่งกัน โดยให้เริ่มสร้างพร้อมกัน เสร็จพร้อมกัน และให้ชื่อเหมือนกันว่า พระศรีศากยมุนี

  พ่อขุนรามคำแหงมหา ราช เสด็จฯ กลับถึงกรุงสุโข ทัย แล้วทั้งสองอาณาจักรสร้างพระพุทธรูปดูฤกษ์ดูยามเริ่มก่อสร้างในวันเวลาเดียวกัน

  แต่พระศรีศากยมุนีฯ เมือง นครศรีธรรมราช สร้างได้ใหญ่โตกว่าของกรุงสุโขทัย และชาวนครศรีฯ ถวายนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช

  ทั้งนี้ เบื้องหน้าพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช มีพระพุทธสาวก คือพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร ประทับนั่งอยู่ด้านซ้ายขวา นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปยืนอีกหลายองค์

  พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช แม้จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานในพระวิหารใหญ่โต ลำดับต้นๆ ของประเทศ แต่มีคนรู้จักพระนามของท่านน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพระ พุทธรูปองค์อื่นๆ ที่มีขนาดย่อมกว่า

  หากได้มาเยือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ควรเข้าไปสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

  • Update : 10/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved