หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพุทธชินสีห์-พระโต วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
  คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ
  วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษาครบ 97 ปี

  คณะสงฆ์ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย จัดงานถวายอย่างยิ่งใหญ่

  วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงสำคัญและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระประธาน (พระโต) และพระพุทธชินสีห์

  พระโต เป็นพระประธานองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปโบราณ หน้าตักกว้าง 9 ศอก 21 นิ้ว เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดสะพาน เมืองเพชรบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปาก ว่า พระโต

  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ โปรดให้อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพุทธลักษณะที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏอยู่ ผสมผสานกับศิลปะขอม

  ส่วน 'พระพุทธชินสีห์' เป็นพระพุทธ รูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระ พุทธชินราชและพระศาสดา ประดิษฐาน อยู่ในพระวิหารด้านเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

  ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฏิสังขรณ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ.2372

  ประวัติการสร้างพระพุทธชินสีห์ มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ.1500 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราช แห่งเมืองเชียงแสน เสด็จมาตีเมืองสองแควได้ จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า เมืองพิษณุโลก ทำนองว่าเป็นเมืองอันพระวิษณุกรรมเสด็จลงมาสร้าง

  ครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้ว มีพระราชศรัทธาสร้างวัดวาอาราม มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรงหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่

  พระพุทธชินสีห์ แต่เดิมประดิษฐานไว้มุขหลังของพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นจตุรมุข ต่อมาพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยเมื่อยังทรงผนวช และครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

  พ.ศ.2393 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคารพนับถือพระ พุทธชินสีห์มาก ได้โปรดให้กะไหล่รัศมีองค์พระด้วยทองคำ ฝังเพชรที่พระเนตรและพระอุณาโลม แล้วปิดทองทั้งองค์พระ

  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2397 ได้โปรดให้หล่อฐานด้วยทองสำริด ปิดทองใหม่ทั้งองค์พระและฐาน แล้วให้มีการสมโภช 5 วัน

  ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

  พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามอย่างน่าพิศวง และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีพุทธานุภาพอันทรงพลังแห่งพระบริสุทธิคุณ พระเมตตา คุณ คุ้มครองคนดีที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอน

  สาธุชนที่มาร่วมงานฉลองพระชันษา 97 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2553 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

  ถ้ามีโอกาสเข้าไปไหว้พระพุทธชินสีห์ และพระโต ก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

  • Update : 10/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved