หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระหลวงพ่อโม้ วัดเทพโมฬี จ.กำแพงเพชร
  คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ
  เมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่า มีความสำคัญทางด้านการเมือง การสงคราม และด้านพระพุทธศาสนา หลักฐานที่ปรากฏให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของพุทธศาสนาสมัยเก่า คือ ซากปรักหักพัง อุโบสถ วิหารต่างๆ ของวัด ที่มีอยู่รายล้อมเมืองกำแพงเพชร

  'วัดเทพโมฬี' ชาวกำแพงเพชรเรียกขานว่า 'วัดหลวงพ่อโม้' เป็นวัดทิ้งร้างนอกเขตคูเมืองเดิมด้านทิศใต้เป็นเวลานานนับร้อยปี ซากปรักหักพังเป็นศิลาแดง จึงกำหนดอายุ ว่าน่าจะร่วมสมัยกับโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อครั้งยังเป็นเมือง ชากังราว

  เฉพาะองค์พระเทพโมฬี เป็นพระประ ธานในอุโบสถมาแต่เดิม ได้ชำรุดแตกหักเหลือแต่พระปฤษฎางค์ และพระเศียร ส่วนพระกรหลุดร่วงหายไป

  ก่อนจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในสมัย นายกาจ รักษ์มณี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยร่วมกับอัยการจังหวัดบูรณปฏิสังขรณ์ควบคู่กับหลวงพ่อแป้งข้าวหมาก ที่ปรักหักพังด้วยกันให้เป็นองค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์ โดยก่อปูนครอบหุ้มองค์เดิมไว้ภายใน

  ในการบูรณปฏิสังขรณ์นั้น หลวงพ่อโง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ก็ได้เป็นประธานควบคู่กับการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีทุกขั้นตอน

  เหตุที่ชาวเมืองกำแพงเพชรเรียกว่า 'หลวงพ่อโม้' จนติดปาก เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะบนบานศาลกล่าวสิ่งใดในเรื่องที่ดีก็มักจะประสบความสำเร็จทุกรายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาจัดงานต่างๆ ในจังหวัด

  ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เสมือนหนึ่ง "โม้" นี่เอง จึงเรียกกันติดปากเรื่อยมาว่า "หลวงพ่อโม้"

  พระเทพโมฬี (หลวงพ่อโม้) พระ พุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ก่อ อิฐถือปูน ขนาดหน้าตักกว้าง 10 ศอก 1 คืบ สูง 13 ศอก 1 คืบ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างครอบองค์เดิมไว้ภายในเมื่อพุทธศักราช 2519 (เดิมสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น)

  ปัจจุบัน หลวงพ่อโม้ ประดิษฐานในศาลาโล่งใหญ่ วัดเทพโมฬี เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา

  หลวงพ่อโม้ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือในความศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาว นาน มีผู้ระลึกถึงโดยกราบไหว้บนบานขอความช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อน ก็ล้วนได้รับผลสำเร็จเป็นเนืองนิจ

  กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธรูปอันเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชาวเมืองกำแพงเพชรอยู่ตลอดมาไม่เสื่อมคลาย

  ปัจจุบัน วัดเทพโมฬี เป็นพุทธศาสนสถานแห่งสาธารณชน อยู่ในความดูแลของวัดเสด็จ และถูกบรรจุให้เป็นหนึ่ง ในสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.กำแพงเพชร ในแต่ละวัน จะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมากราบไหว้บูชา เพื่อขอพรและแก้บนเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาต่อท่านเสมอมิได้ขาด

  สำหรับเครื่องแก้บน นอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีขนมจีนกับแป้งข้าวหมาก

  ใครที่เดินทางผ่านมายัง จ.กำแพง เพชร ควรจะหาโอกาสไปสักการบูชา ขอพรต่อองค์หลวงพ่อเทพโมฬี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

  ที่วัดเทพโมฬี ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  • Update : 10/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved