หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ (วัดสุทัศนเทพวราราม)
  พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ (วัดสุทัศนเทพวราราม)
  พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย วัสดุโลหะ หน้าตักกว้าง 3 วา 17 นิ้ว สูง 4 วา 18 นิ้ว ปัจจุบัน ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม
  พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
  พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
  พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศรีศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดสวนดอก หรือวัดบุบผาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดสำคัญของนครเชียงใหม่
  พระฝาง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
  พระฝาง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
  พระฝาง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ศิลปะสมัยอยุธยาวัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบเศษ (31 นิ้ว)
  พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จ.ลพบุรี
  พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จ.ลพบุรี
  พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล (หลวงพ่อพระงาม) เป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติการสร้างที่ยาวนาน คือสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2455
  พระแก้วเชียงแสน
  พระแก้วเชียงแสน
  พระแก้วเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกใส ศิลปะแบบล้านนารุ่นหลัง ราวพุทธศตวรรษที่ 20 หน้าตักกว้าง 6.2 เซนติเมตร สูง 9.15 เซนติเมตร (ไม่รวมฐาน) โดยมีความสำคัญคือเป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่ 4
  กุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง
  กุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง
  วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง
  พระพุทธชินราช
  พระพุทธชินราช
  ประเทศไทยเรามีพระพุทธรูปองค์สำคัญๆ มากมาย แต่ที่นับว่าสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือ "พระพุทธชินราช" พระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
  ไหว้
  ไหว้"หลวงพ่อสัมฤทธิ์" งานตรุษจีน"วัดไผ่เงินฯ"
  วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นวัดราษฎร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ.2335 หากแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
  หลวงพ่อแดง วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ
  หลวงพ่อแดง วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ
  'วัดราชสิงขร' ตั้งอยู่เลขที่ 2114 ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
  พระพุทธไสยาสน์ฯ วัดภูเขาทอง จ.ตรัง
  พระพุทธไสยาสน์ฯ วัดภูเขาทอง จ.ตรัง
  เมืองตรังเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ด้านฝั่งทะเลตะวันตก มีหลักฐานความเป็นมาที่ยาวนาน จากหลักฐานจากศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
  พระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
  พระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดสลัก
  พระพุทธนเรศวร์สักชัยฯ วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
  พระพุทธนเรศวร์สักชัยฯ วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
  ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้น เป็นแหล่งป่าไม้สำคัญโดยเฉพาะไม้สัก ต้นไม้ในป่ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เราจึงมักได้ยิน ได้ฟังคำบอกเล่าถึงขนาดของต้นไม้ใหญ่สามคนโอบบ้าง
  พระนั่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
  พระนั่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
  "วัดสามพระยา" เขตพระนครกรุง เทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพราะเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง รวมทั้งใช้เป็นที่ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค
  พระนอนศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
  พระนอนศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
  'วัดสามพระยา' เขตพระนคร กรุง เทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพราะเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง รวมทั้งใช้เป็นที่ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved